Praktisch en Formeel

                                                                                  

       Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen met het verzoek om teruggebeld te worden. In een telefonische afspraak zullen wij de aanmeldreden kort met elkaar doornemen. Je hebt altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig voor behandeling. Met de verwijsbrief meld je je aan bij Stichting 1nP (zie samenwerking). In het telefonisch gesprek krijg je uitleg hierover. De praktijk biedt alleen verzekerde zorg via Stichting 1nP.


Vergoeding

De zorg, met een verwijzing van de huisarts, wordt vergoed door de basisverzekering. Alleen je eigen risico wordt aangesproken. Het eigen risico is in 2023 vastgesteld op 385 euro per jaar. De behandeling wordt in opdracht van Stichting 1nP uitgevoerd. Stichting 1nP valt onder de Parnassia Groep en heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Lees hier alles over het Zorprestatiemodel en vergoedingen.


Wachttijd

De praktijk heeft regelmatig een aanmeldstop. Vanwege de tijdgebonden problematiek en langer durende behandelingen kan Psychologenpraktijk van Leipsig niet werken met een wachtlijst.

Je kunt bij jouw zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling zodat je binnen de overeengekomen aanvaardbare wachttijd van 10 weken kunt beginnen met een behandeling. Ook kan de huisarts met je meedenken en een praktijk adviseren.


ACTUELE WACHTLIJST 25-04-2024: Vanwege de vele aanmeldingen en om goede zorg te kunnen blijven leveren, kunnen er helaas tot aan de zomervakantie geen nieuwe cliënten aangenomen worden. Vanwege de tijdgebonden problematiek kan niet met een wachtlijst gewerkt worden. De huisarts of de POH-GGZ kan samen met je kijken waar je wel terecht kunt voor behandeling.

Klik hier voor een lijst met andere praktijken.


Overige informatie

Crisissituatie


Bij crisissituaties buiten kantoortijden en in het weekend zal altijd de huisartsenpost het aanspreekpunt zijn of de crisisdienst van 1nP, tel: 0900-5553000 (je krijgt een voicemail en moet aan de lijn blijven om verbonden te worden met de crisisdienst)Waarneming


Bij langdurige ziekte of tijdens mijn vakanties kunnen cliënten terugvallen op de huisarts of op mijn waarnemers
S. Bluyssen (tel. 06-20991948) en

D. de Zwart (tel. 024 397 7133)

Annuleren / no show


Een afspraak dient minstens 24 uur van te voren te worden afgebeld. Is dit niet het geval, dan wordt door Stichting 1nP €75,- in rekening gebracht. Dit geldt ook bij afmelding door ziekte.


Privacy en Kwaliteitswaarborging


Beroepsvereniging en specialismen

Simone van Leipsig-Beekman is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Vereniging EMDR Nederland (VEN), de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en de Vereniging voor Schematherapie (VSt).

Beroepscode

Een Gezondheidszorgpsycholoog heeft zich te houden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO regelt de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Tevens is de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen leidend voor het bieden van goede zorg.

Beroepsgeheim

Een psycholoog heeft een beroepsgeheim en mag alleen informate met andere zorgverleners delen met jouw schriftelijke toestemming. In zeer bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld in situaties waarbij er sprake is van acuut gevaar voor cliënt, psycholoog of anderen) kan het beroepsgeheim doorbroken worden. Ook in een dergelijke situatie dient een psycholoog zich aan een aantal regels te houden.

Dossier

Een psycholoog is verplicht een dossier van de behandeling bij te houden. Vanaf 2020 moet een dossier minstens 20 jaar bewaard worden. Klik hier voor meer informatie over jouw rechten.

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Ook Psychologenpraktijk van Leipsig heeft zich aan deze nieuwe wet-en regelgeving te houden. Klik hier voor de privacyverklaring. Daarin wordt beschreven hoe jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd worden. Klik hier voor het privacy statement van Stichting 1nP.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 2017 is het Model Kwaliteitsstatuut GGZ van kracht. Dit statuut maakt de zorg voor cliënten inzichtelijk en toetsbaar. Lees meer hierover op de site van Stichting 1nP. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk van Leipsig.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt dien je die in eerste instantie met mij te bespreken. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert kun je een officiële klacht indienen bij het NIP of bij Stichting 1nP.

Geschillencommissie

Vanaf 2017 is iedere GGZ-professional verplicht om zich bij een geschillencommisie aan te sluiten. De praktijk is aangesloten bij de Geschillencommissie van P3NL.