Psychologische zorg voor vrouwen

                       

                            met aandacht voor

                    ongewenste kinderloosheid,

       zwangerschap, geboorte en moederschap


S.L. van Leipsig-Beekman

Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Cognitief gedragstherapeut / 

Supervisor VGCT

Schematherapeut Junior VST

EMDR Europe Practitioner VEN
Soms blijkt na één of twee intakegesprekken dat u niet behandeld kunt of wilt worden in de praktijk. U wordt dan terugverwezen naar de huisarts. Deze intakegesprekken worden wel vergoed.


Eigen risico/eigen bijdrage

Het eigen risico is in 2020 wettelijk vastgesteld op € 385,- per jaar. Dit wordt eerst aangesproken voordat de kosten vergoed worden. De eigen bijdrage per gesprek is sinds 2014 komen te vervallen.

Het eigen risico kan voor veel mensen een drempel zijn om hulp te zoeken. Soms zijn werkgevers bereid om voor hun werknemer het eigen risico te betalen. Het kan de moeite waard zijn om dit bij uw werkgever na te vragen.


Tarief ´Onverzekerd Product´

Als er geen sprake is van zorg die door de basisverzekering  wordt vergoed (bijv. bij rouwbegeleiding, relatieproblemen, psychosociaie begeleiding/coaching), wordt voor een consult van 45 minuten 90,- in rekening gebracht. Over het algemeen wordt deze zorg niet door uw aanvullende zorgverzekering vergoed en dient u zelf de behandeling te betalen. Uw eigen risico blijft dan wel intact.


Annuleren / no show

Een afspraak dient minstens 24 uur van te voren te worden afgebeld. Is dit niet het geval, dan wordt €75,- in rekening gebracht. Dit geldt ook bij afmelding door ziekte. Deze nota kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.
             Berg en Dalseweg 122a 6522 BW Nijmegen          T 06-36054846          www.praktijkvanleipsig.nl          info@praktijkvanleipsig.nl

 

Wat is nodig voor vergoeding in de Basis GGZ?

U heeft altijd een verwijzing nodig van uw huisarts. De verwijsbrief moet voldoen aan een aantal eisen. U kunt er één downloaden voor uw huisarts op de site van 1nP.

Er moet altijd sprake zijn van een DSM-V stoornis die onder verzekerde zorg valt, bijv. een depressie, een PTSS of een angststoornis.

(Klachten die o.a. passen bij een aanpassingsstoornis, rouw en ook relatieproblemen worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering.)

 

Zorgproducten Basis GGZ

Na de intakefase zal een zorgproduct (behandelduur in minuten) worden geïndiceerd.

De volgende zorgproducten kunnen ingezet worden, afhankelijk van de ernst van uw klachten:

  • Basis GGZ Kort, 294 minuten - 2 tot 5 gesprekken
  • Basis GGZ Midden, 495 minuten - 6 tot 8 gesprekken
  • Basis GGZ Intensief - 750 minuten - 9 tot 12 gesprekken
  • Basis GGZ UMAMI: voor cliënten die een paar behandelcontacten meer nodig hebben zonder dat Specialistische GGZ nodig is.

(Kijk hier voor meer informatie van 1nP over vergoeding en kosten.)

 

Als er een zorgproduct is geïndiceerd heeft u recht op de daarbij behorende aantal minuten. Met minuten worden zowel de gespreksminuten als de indirecte minuten (verslaglegging, mailcontact, telefonisch overleg met derden) bedoeld. Soms worden de vooraf geïndiceerde minuten niet opgemaakt omdat de behandeldoelen bereikt zijn. Het vooraf geïndiceerde zorgproduct wordt dan wel in zijn geheel bij de zorgverzekering gedeclareerd.