Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld. Het wordt samen met Mindfulness ook wel een 'derde generatie' gedragstherapie genoemd. Bij ACT leert men zich te richten op zaken die op directe wijze te beïnvloeden zijn, zoals het eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die moeilijker te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten.

           

         

           

             Berg en Dalseweg 122a 6522 BW Nijmegen          T 06-36054846          www.praktijkvanleipsig.nl          info@praktijkvanleipsig.nl

Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Het doel is om meer psychologische flexibiliteit te creëren.

De laatste jaren is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen.


Kijk voor meer informatie hieronder.