Ongewenste kinderloosheid en fertiliteitsbehandelingen

Stellen beginnen vaak enthousiast en vol verwachting aan hun kinderwens. Als blijkt dat dit niet vanzelf gaat komt men in een onzekere periode terecht waarin gevoelens van hoop, verdriet, angst en teleurstelling elkaar afwisselen. Dit kan ook gelden voor mensen die al een kindje hebben maar bij wie het niet lukt om hun gezin uit te breiden. De volgende vragen en thema's kunnen opduiken.


 • Gaat het ons wel lukken om onze kinderwens in vervulling te laten gaan?
 • Bij wie ligt het probleem?
 • Ik voel me zo schuldig t.o.v. mijn partner.
 • Welke behandelingen zijn er en willen wij die ondergaan?
 • Willen wij gebruik maken van donormateriaal?
 • Past adoptie of pleegzorg ook bij ons?
 • Wat gaat dit alles met onze relatie doen?
 • Waarom is mijn partner niet zo verdrietig als ik?
 • Kan ik een volgende IVF-behandeling aan?
 • Moet ik alle kansen grijpen die er zijn?
 • Ik heb geen zin meer om met mijn zwangere vriendinnen af te spreken.
 • Hoe verhoud ik mij tot mijn werkgever?
 • Hoe open wil ik zijn naar mijn omgeving?
 • Ik ben zo verdrietig, maar ik wil ook sterk zijn. Hoe ga ik hiermee om?
 • Ik zie geen toekomst zonder kinderen. Mijn leven heeft dan geen zin.

Eén op de zes stellen heeft moeite met het vervullen van hun kinderwens. Het is een grote uitdaging om tijdens de vruchtbaarheidsbehandelingen goed voor uzelf, uw lichaam, uw partner en uw relatie te zorgen. Er zijn vrouwen die in deze periode depressieve klachten of angstklachten ontwikkelen.


Als het niet meer gaat lukken.....

Om vele redenen kan het gebeuren dat een kinderwens nooit in vervulling gaat. Soms zelfs na jaren investeren in vruchtbaarheidsbehandelingen. Of misschien wel omdat u nooit de juiste partner heeft gevonden om een kindje mee te krijgen.

Ongewenste kinderloosheid gaat gepaard met rouw en soms zelfs een depressie. Je verliest een kindje dat er nooit is geweest, maar waar je wel een plek in je leven en in je hart voor hebt gereserveerd. Het gaat voor de buitenwereld om een onzichtbaar verlies. Het is voor de omgeving daarom moeilijk zich in te leven in de impact van kinderloosheid op het verdere leven. Hierdoor kunnen ongewenst kinderloze mensen zich erg onbegrepen en eenzaam voelen. Het kan moeilijk zijn om betekenis te geven aan kinderloosheid en het leven op een andere manier vorm te geven.


Kijk ook voor meer informatie op www.freya.nl.
           Berg en Dalseweg 122a 6522 BW Nijmegen          T 06-36054846          www.praktijkvanleipsig.nl          info@praktijkvanleipsig.nl