Veranderingen na 2014

Vanaf 1 januari 2014 is de structuur van de Geestelijke Gezondheidszorg drastisch veranderd. Kijk voor meer informatie op www.invoeringbasisggz.nl.


De belangrijkste veranderingen

  • De eerstelijnszorg is vervangen door de Basis GGZ en de tweedelijnszorg door de Specialistische GGZ.
  • De huisarts heeft een praktijkondersteuner (POH-GGZ) in dienst. Bij de praktijkondersteuner kunt u voor lichte klachten terecht of voor ondersteunend contact als u uitbehandeld bent in de Specialistische GGZ. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  • Niet alle klachten worden nog vergoed vanuit de basisverzekering. Er moet sprake zijn van een (specifieke) DSM-V stoornis als u voor de Basis GGZ of Specialistische GGZ in aanmerking wilt komen.
  • Als er geen sprake is van een DSM-V stoornis die vergoed wordt, kunt u bij de praktijkondersteuner van de huisarts terecht (POH-GGZ), het Algemeen Maatschappelijk Werk of bij een vrijgevestigde psychosociaal therapeut (alternatieve zorg/aanvullende verzekering). 

           

         Berg en Dalseweg 122a 6522 BW Nijmegen          T 06-36054846          www.praktijkvanleipsig.nl          info@praktijkvanleipsig.nl
Basis GGZ

De psycholoog in de Basis GGZ houdt zich in hoofdzaak bezig met diagnostiek van psychische problemen, klachtgerichte behandeling en advisering in het kader van preventie. De behandeling is kortdurend en gericht op niet-complexe, licht tot matig ernstige psychische stoornissen. Het gaat hier vaak om depressieve stoornissen, angststoornissen, PTSS en somatoforme stoornissen. Het aantal sessies zal gemiddeld tussen de 8 en 12 liggen per klachtgebied. De Basis GGZ wordt vergoed vanuit de Basisverzekering.


Specialistische GGZ

Bij Specialistische GGZ gaat het om een wat langerdurende behandeling. Vaak zijn de klachten meer verweven met iemands persoonlijkheidsstructuur en staan ze in verband met vroege jeugdervaringen. 

In overleg kan ik Specialistische GGZ bieden aan cliƫnten die al bij mij in de Basis GGZ in behandeling zijn. Het betreft cliƫnten die een langer traject nodig blijken te hebben vanwege complexere problematiek.

De Specialistische GGZ wordt ook vergoed vanuit de Basisverzekering.